Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2019 (file đính kèm)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2019

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa

(QT) Ngày 24/1/2018, Tổ giúp việc của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa (Tổ giúp việc 94) tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tổng tiến công Xuân 1968: Đánh địch trên mọi vùng chiến lược

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ đánh địch ở Đường 9-Khe Sanh chủ yếu là do bộ đội chủ lực đảm nhiệm; còn đánh địch trong thị xã Quảng Trị- trung tâm tỉnh lỵ của ngụy quyền Sài Gòn lúc bấy giờ và vùng ven, lại có sự phối hợp chặt chẽ của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quần chúng nhân dân.

Giao ban báo chí tháng 11, 12 và tổng kết công tác báo chí năm 2017

Ngày 11/01/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11, 12 và tổng kết công tác báo chí năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước nhanh, bền vững

Nhân dịp năm mới 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí. Chủ tịch nước chia sẻ: “Ðất nước còn nhiều khó khăn nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra”.

Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn

Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Kỳ họp thứ tư Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Một số vấn đề về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo hiện nay

Đảng ta luôn khẳng định, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đó là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 / 7-11-2017). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Dưới đây là toàn văn của bài diễn văn:

Ra mắt Báo điện tử Thế giới và Việt Nam phiên bản tiếng Anh

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Báo Thế giới và Việt Nam, cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao chính thức ra mắt Báo điện tử Thế giới và Việt Nam phiên bản tiếng Anh tại địa chỉ http://en.baoquocte.vn.

Lợi dụng internet và mạng xã hội để tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam – một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch

Ở nước ta cũng như trên thế giới, internet, các trang mạng xã hội phát triển mạnh. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng...
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>

Văn bản mới

Tin nổi bật