LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
Tuần thứ 22 - từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020
Thứ Hai, Ngày 25/05/2020
Sáng
Chiều
Thứ Ba, Ngày 26/05/2020
Sáng
Chiều
Thứ Tư, Ngày 27/05/2020
Sáng
Chiều
Thứ Năm, Ngày 28/05/2020
Sáng
Chiều
Thứ Sáu, Ngày 29/05/2020
Sáng
Chiều
Thứ Bảy, Ngày 30/05/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật, Ngày 31/05/2020
Sáng
Chiều