Hướng dẫn tuyên truyền APEC năm 2017  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 39-HD/BTGTU, ngày 5 tháng 9 năm 2017 về tuyên truyền APEC năm 2017 ( có file hướng dẫn và đề cương đính kèm)
Hướng dẫn tuyên truyền APEC năm 2017

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804052