Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị 

(QT) – Chiều ngày 26.1.2018, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự đổi thay tích cực của tỉnh Quảng Trị.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát đặc điểm, tình hình và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2017.

Năm qua, tỉnh Quảng Trị đã có 22/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thu nhập bình quân đầu người tăng 7,8% so với năm 2016… Với quan điểm tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm đến công tác mời gọi các nhà đầu tư chiến lược; chú trọng đến hoạt động kinh tế đối ngoại…

Năm 2017 cũng là năm ghi lại những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao… Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần từ sản xuất theo số lượng sang sản xuất theo chất lượng và thị hiếu của thị trường.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân không ngừng tiến bộ. Vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ luôn được quan tâm.

 Bằng việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nhiều chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 11,52%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường.

Xác định một trong những nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương là sự ổn định về tư tưởng và vững mạnh về tổ chức Đảng, trong năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn trăn trở, tìm tòi, lựa chọn những cách làm mới, phù hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng.

Những điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiên túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ chị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiến hành ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc trong việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội…

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm tồn tại, hạn chế của tỉnh như: Nội lực nền kinh tế vẫn chưa mạnh; quy mô của hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn còn khiêm tốn; đội ngũ cán bộ chưa đồng bộ; việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Xuất phát từ thực tế địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác ủng hộ chủ trương bổ sung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào nhóm khu kinh tế ven biển, ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2018 – 2020; ủng hộ, giúp đỡ tỉnh trong việc vận động, triển khai thực hiện các dự án động lực; có ý kiến xin Ban Bí thư cho phép đặt tên Fidel Castro cho công viên mà tỉnh đang xây dựng tại thành phố Đông Hà; quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh thực hiện ý tưởng xây dựng thị xã – Thành Cổ Quảng Trị trở thành “Biểu tượng vì hoà bình”; chỉ đạo công tác tuyên truyền sự kiện 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hoá và có tác động để các doanh nghiệp đầu tư vào huyện Hướng Hoá; hỗ trợ tỉnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh địa phương, đặc biệt là các thành tựu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay tích cực của tỉnh Quảng Trị. Trong năm 2017, kết quả đáng ghi nhận là tỉnh đã có 22/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, chính những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xuất phát từ thực tiễn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự thống nhất, đoàn kết, tầm nhìn chiến lược và khát vọng thúc đẩy quê hương đi lên của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trăn trở, có nhiều đổi mới trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng.

Dự báo những khó khăn đặt ra trong năm 2018 đối với tỉnh Quảng Trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả Nghị quyết Trung ương  4 và Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII; quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác tuyên giáo; luôn nỗ lực tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…

Đối với những kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và hứa sẽ hỗ trợ trong phạm vi, trách nhiệm, khả năng của mình.

308 Go top