Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

LÃNH ĐẠO BAN

1

Hồ Đại Nam

Trưởng Ban

0233.3854787

0903502336

2

Lê Văn Kiệm

Phó trưởng Ban Thường trực

0233.3552141

0914222261

3

Nguyễn Vũ Quyền

Phó trưởng Ban

0233.3577868

0985197498

4

Lê Thị Hồng

Phó trưởng Ban

0233.3854518

0915990749

VĂN PHÒNG BAN

5

Hồ Thị Ngọc Lan

Chánh Văn phòng

0233.3858369

0905032020

6

Mai Diệu Linh

Phó Chánh văn phòng

0233.3858369

0916836505

7

Nguyễn Xuân Thức

Chuyên viên

0233.3858369

0942689313

8

Phan Thị Hải Yến

Chuyên viên 

0233.3855579

0905828123

9

Phan Thị Ngọc Diệp

Chuyên viên

0233.3855579

0948160260

10

Trương Thị Anh Đào

Văn thư

0233.3858369

0905890868

11

Lê Công Danh

Cán bộ 

0233.3858369

0942579109

12

Nguyễn Văn Phương

Cán bộ 

0233.3858369

0914050153

PHÒNG KHOA GIÁO

13

Nguyễn Trí Ánh

Trưởng phòng 

0233.3858584

0982753069

14

Trần Thị Lệ Thu

Phó phòng 

0233.3858584

0985563399

15

Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên 

0233.3858584

0906455886

PHÒNG VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

16

Phạm Văn Quốc

Trưởng phòng 

0233.8358394

0917927234

17

Trần Thị Thu Thuỷ

Phó phòng 

0233.8358394

0943643646

PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LỊCH SỬ ĐẢNG

18

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng phòng 

0233.3858364

0914222472

19

Lê Thị Châu Minh

Chuyên viên 

0233.3858364

0948204777

 

   

 

20

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên 

0233.3858364

0915716988

 

TRUNG TÂM TTCTTT

21

Nguyễn Quốc Khánh

Phó Giám đốc 

0233.3552170

0914080879

22

Nguyễn Thị Hoài Thơm

Phó Giám đốc 

0233.3552170

0948052595

23

Nguyễn Đăng Khoa

Chuyên viên 

0233.3552170

0948473246

24

Phan Văn Lãn

Chuyên viên 

0233.3552170

0915593345

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

25

Từ Quang Hoá

Trưởng phòng 

0233.3552142

0917988559

26

Lê Như Tâm

Phó phòng 

0233.3552142

01254346789

27

Phạm Thị Hằng Nga

Chuyên viên 

0233.3858868

0932423123

28

Lê Thị Liên

Chuyên viên 

0233.3858868

0914756234

29 Phan Thị Lệ Ngân Chuyên viên 0233.3858868 01297303999

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Danh bạ điện thoại

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 4
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 4
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 801534