Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 44-KH/BTGTU,ngày 19/7/2017 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 

Thực hiện Công văn số 2164/ UBND - TM, ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện(file đính kèm)

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 5
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 5
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804070