Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2018 ( tập tin đính kèm)

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804067