Tiếp tục nâng cao hiệu quả chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa 

(QT) Ngày 24/1/2018, Tổ giúp việc của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa (Tổ giúp việc 94) tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu phát biểu chỉ đạo cuộc họp

 

Trong năm 2017, bộ phận thường trực Tổ giúp việc 94 đã thường xuyên liên lạc với các thành viên để nắm bắt thông tin, đồng thời phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng sàng lọc, ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội của các đối tượng cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đã kịp thời theo dõi, phát hiện các website, blog trá hình, giả mạo có hoạt động kích động nhân dân biểu tình chống chính quyền, kịp thời thông báo với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý; tổng hợp tình hình xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trên mạng xã hội của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng giải quyết, triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ công tác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống thông tin xấu độc trên internet…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Tổ giúp việc 94 vẫn chưa nhanh nhạy, nhiều lúc còn bị động, lúng túng; công tác phối hợp giữa bộ phận thường trực và các thành viên Tổ giúp việc 94 có lúc, có nơi, có việc chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác quản lý báo chí, xuất bản, quản lý mạng xã hội còn nhiều bất cập. Việc đấu tranh trực diện phản bác những quan điểm sai trái, phản động trên các phương tiện thông tin đại chúng tuy đã phát huy được tính tích cực, chủ động, nhưng chưa đa dạng về hình thức và thiếu sắc bén; số lượng, tần suất các bài viết, đưa tin các trang mạng đấu tranh phản bác còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổ giúp việc 94 tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn và củng cố tổ chức hoạt động của tổ giúp việc; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xử lý những vụ việc phát sinh và công tác nắm bắt, xử lý thông tin, từ đó định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan tuyên truyền mở rộng nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên internet…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu nhấn mạnh: Tổ giúp việc 94 cần xác định rõ trách nhiệm chính là viết tin, bài, đưa thông tin đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Khi đưa thông tin đấu tranh phản bác lên phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng cần chú trọng thông tin nhiều chiều, công khai, minh bạch, từ đó đấu tranh phản bác mới đạt hiệu quả cao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì, khâu nối, chỉ đạo cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, là lực lượng chủ công của Tổ giúp việc 94 đầu tư viết các bài đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Để có bài đấu tranh phản bác tốt, cần chú trọng cách phản bác chủ động đi trước, dự báo tình hình để tuyên truyền, định hướng thông tin và đấu tranh lại với các thông tin sai trái khi xuất hiện thông tin xấu, độc. Tăng cường đi cơ sở để nắm bắt thông tin, dự báo tình hình; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc thông tin về các trang mạng xã hội thường xuyên đưa thông tin và các luận điệu sai trái, phản động để có kế hoạch đấu tranh, xử lý kịp thời.

490 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật