Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Thành phố Đông Hà

Thời gian qua, cùng với cả tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Thành phố Đông Hà tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị.

Hải Lăng: tích cực đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được ngành văn hóa thực hiện trong nhiều năm trở lại đây. Đảng ta đã xác định việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là bước đi ban đầu, là nền tảng để xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Thông tin từ cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 23
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 794922