KHÔNG THỂ “ĐỘI MŨ” YÊU NƯỚC CHO KẺ PHẢN ĐỘNG NGUY HIỂM

Sau khi cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định Điều 79, Bộ luật Hình sự, một số tổ chức phản động và truyền thông quốc tế, trang mạng xã hội có những thông tin sai lệch nhằm bao biện cho Lê Đình Lượng.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Đôi điều suy ngẫm góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (gọi chung là Nghị quyết) là rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Nghiên cứu trao đổi

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 12
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 12
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 794946