Công tác Giáo dục Lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017  

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm BDCT cấp huyện) và các Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ; các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; thực hiện các chương trình bồi dưỡng, tổ chức các hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được các trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

    Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về chỉ tiêu tuyển sinh,..., nhưng trong 6 tháng vừa qua, công tác giáo dục lý luận chính trị tại các huyện, thị, thành ủy và các Đảng bộ trực thuộc đã có những kết quả đáng ghi nhận: Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tổng số lớp được mở tại các trung tâm BDCT cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc là 83 lớp với 6.495 học viên. Trong đó: 27 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 1.638 học viên, 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 897 học viên, 1 lớp bồi dưỡng cấp ủy và Bí thư chi bộ với 175 học viên, 14 lớp tập huấn nghiệp vụ các đoàn thể (Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, công đoàn) với 1.399 học viên, 2 lớp triển khai Nghị quyết với 450 người tham gia, 8 lớp bồi dưỡng các chương trình, chuyên đề với 577 học viên, 11 Hội nghị Báo cáo viên và thông tin thời sự cho cán bộ công chức khối cơ quan với 666 người tham gia, 4 lớp xây dựng Đảng với 454 học viên, 3 lớp Trung cấp LLCT cho  239 học viên. Thực hiện Hướng dẫn số 65 - HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012, Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 14-01-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cấp giấy chứng nhận Sơ cấp LLCT, 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã tiến hành cấp giấy chứng nhận sơ cấp LLCT cho 215 học viên.

     Chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy từng bước được nâng lên. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, công tác giáo dục lý luận chính trị từng bước được đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức: Về nội dung đổi mới theo hướng giảm tải phần lý thuyết, tăng kỹ năng thực hành, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giải quyết tình huống từ thực tiễn đặt ra; Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho học viên, nhất là các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, những vấn đề mới về tình hình biển đông, một số chuyên đề lịch sử của địa phương, các chuyên đề mang đặc thù chuyên môn nghiệp vụ của từng đơn vị phối hợp mở lớp vào bài giảng đã góp phần làm phong phú thêm nội dung kiến thức cho học viên.

     Bên cạnh việc đổi mới nội dung việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng trao đổi thông tin 2 chiều, phát huy tính tích cực, chủ động của người học; Bên cạnh các phương pháp truyền thống, giảng viên còn ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng powerpoint vào giảng dạy góp phần phong phú thêm bài giảng và hấp dẫn người nghe. Các Trung tâm BDCT cấp huyện cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đội ngũ giáo viên kiêm chức trong việc xây dựng chương trình tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

     Học viên tham gia các lớp học đạt tỷ lệ cao từ 85 - 95% so với kế hoạch chiêu sinh, tiêu biểu là những lớp như: bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới, lớp bồi dưỡng các chương trình, chuyên đề, có tỉ lệ học viên tham gia đạt trên 95%.

    Việc cấp giấy xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng theo Quy định được các trung tâm thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý học viên được thực hiện nghiêm túc, ý thức chấp hành nội quy, quy chế học tập của học viên được nâng cao.

    Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn đặt ra cho công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các trung tâm BDCT, đó là: Giảng viên một số trung tâm còn thiếu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy một số nơi chưa được đảm bảo; việc thực hiện Đề án Phát triển TT BDCT còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù tỉnh có đầu tư nhưng kinh phí còn hạn hẹp; việc thực hiện chương trình sơ cấp LLCT vẫn còn nhiều bất cập....

    Thời gian tới các Trung tâm BDCT cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục bám sát nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, hoàn thành chương trình đề ra, tham mưu cấp uỷ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức thao giảng nhằm lựa chọn giảng viên tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh vào năm 2018 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ…

                                                                                                                                                                       Lê Thị Châu Minh 

778 Go top
cụm từ

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 3
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 3
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 794964