Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2018 

(QT) – Chiều ngày 30/1/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

 

Năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp cơ bản hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra. Với tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng; tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chủ đề; chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào ngày thứ hai đầu mỗi tháng; chủ trì giao ban báo chí, chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để bàn biện pháp và đề ra kế hoạch đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Công tác báo cáo viên, nắm bắt tình hình dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Khoa giáo, lịch sử Đảng, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo…

Đại biểu tham gia hội nghị cũng dành nhiều thời gian đánh giá tồn tại, hạn chế qua đó rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018 với 11 nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên tất các lĩnh vực.

Tham mưu tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên các cấp. Tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tạo chuyển biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời nghiên cứu triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII…

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, công tác tuyên giáo thời gian tới phải chủ động đi trước mở đường tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Quán triệt tinh thần đổi mới, sáng tạo, tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực trong việc thực hiện lý tưởng của Đảng. Muốn thực hiện tốt những nhiệm vụ trên cần tăng cường công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các đơn vị trong tỉnh, trước hết cần rà soát, bổ sung ban hành các quy chế, quy định phối hợp chặt chẽ để tạo hành làng pháp lý trong công tác phối hợp.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2017, UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3 tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân.

261 Go top