Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT 

(QT) - Ngày 25/1/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, BHXH tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và tổ chức, đoàn thể, cả hệ thống chính trị đã được nâng lên rõ rệt.

Sự chủ động trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với cơ quan BHXH trong việc đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Công tác thu, cấp sổ BHYT, thẻ BHYT, giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, chi trả lương hưu được thực hiện kịp thời, đầy đủ đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp được thể hiện rõ trong việc tổ chức thực hiện về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Công tác cải cách hành chính, quy trình, thủ tục giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT được áp dụng theo cơ chế một cửa, giảm bớt phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Xác định công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của ngành nên BHXH tỉnh đã kịp thời tìm mọi biện pháp để tăng cường triển khai, chỉ đạo, thường xuyên bám sát, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn trong việc khai thác, quản lý đối tượng, hoàn thành tốt việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho người lao động luôn được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định; quản lý chặt chẽ về tăng, giảm các đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng; thực hiện quy trình xét, kiểm tra, thẩm định thanh toán kịp thời và đúng quy định; việc thẩm định hồ sơ hưởng đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan.

Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định. Công tác chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống các điểm bưu điện- văn hóa xã đã được ổn định. Việc chi trả BHTN được thực hiện khá tốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra, thủ tục đơn giản, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ. Công tác giải quyết chính sách về BHYT luôn thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Bệnh nhân được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh và các tuyến trung ương. Công tác thanh toán trực tiếp được tiến hành đúng thời gian quy định và đảm bảo đúng chế độ cho người bệnh.

Trên cơ sở các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, BHXH Quảng Trị đã chủ trì tổ chức phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thu hồi các khoản thanh toán sai quy định trong khám chữa bệnh BHYT, các khoản nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài…Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến của các đơn vị, địa phương trong việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định lại tầm quan trọng của hội nghị về việc bàn giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 củ Bộ Chính trị. Vấn đề quan trọng của việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT là bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tất cả những tồn tại trong chính sách về BHYT, BHXH đặt người lao động vào tình thế chịu thiệt thòi, sinh ra bất mãn, khiếu kiện làm mất trật tự trị an xã hội. Do đó việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT là đảm bảo công bằng xã hội.

 Những khó khăn, bất cập, tồn tại hiện nay trong việc khám chữa bệnh, nợ đọng tiền bảo hiểm đề nghị các bên liên quan cần có sự phối hợp tích cực trong việc tháo gỡ, bởi pháp luật không thiếu các điều kiện chế tài để xử lý các tổ chức, đơn vị vi phạm các quy định trong thực hiện BHXH, BHYT. Vì vậy, BHXH  cần tăng cường công tác tuyên truyền một cách thiết thực và hiệu quả, làm sao cho người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mình trong việc tham gia các loại hình bảo hiểm.

Các đơn vị sử dụng lao động nhận thức cao hơn vai trò, trách nhiệm đối với việc tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động. Gắn kết trách nhiệm tuyên truyền đối với các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương ý thức sâu sắc hơn vai trò quan trọng của Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; các cơ quan nâng cao trách nhiệm để thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm cho cán bộ, CNVC, LĐ. Ngành y tế cần tập trung nguồn lực cho người bệnh, tránh tình trạng trục lợi tiền bảo hiểm của bệnh nhân, do đó cần nâng cao đạo đức, nghề nghiệp cho đội ngũ y, bác sĩ.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, LĐLĐ tỉnh để thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có các văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nghị quyết 21; đôn đốc các cơ quan đơn vị đề ra chương trình hành động để triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị.

440 Go top